לוגו משרד עו"ד דרור מאור - הכוונה משפטית במשפחה

האם צ'ק בטחון מספק הגנה טובה למשכיר?

מהו צ'ק בטחון

צ'ק בטחון הוא סוג של ערובה הנפוצה בהסכמי שכירות, ומטרתו להבטיח את התחייבויות השוכר כלפי המשכיר.
מדובר בהמחאה רגילה, אשר בחלקה העליון רשומות המילים 'לבטחון בלבד', או 'צ'ק בטחון'. הפקדת הצ'ק על-ידי המשכיר תעשה במקרה בו הופר ההסכם או לא קוימה התחייבות מסוימת על-פי החוזה.
מנקודת ראותו של השוכר, השימוש באמצעי זה פשוט וזמין, אינו כרוך בעלויות, בהגעה לבנק או בתשלום עמלה.
המשכיר מצידו, יכול בכל עת להפקיד את הצ'ק, וכל עוד הצ'ק מלא, תקין וחתום – הבנק יכבד אותו.

יחד עם זאת, לצ'ק בטחון חסרון מרכזי אחד:
אם היתרה בחשבון הבנק של השוכר אינה מספיקה כדי לכסות את הצ'ק, או לחילופין, אם השוכר יבטל את הצ'ק על דעת עצמו, יישאר המשכיר ללא כל בטוחה אפקטיבית, ויאלץ לפנות אל ההוצאה לפועל לצורך מימוש זכויותיו.
כך למשל, אם יותירו דיירים חובות לרשות המקומית בתום תקופת השכירות, או יגרמו נזק למושכר, אין ודאות שצ'ק הבטחון שהשאירו יוכל באמת לשמש את בעל הדירה לפרעון החוב או לכיסוי הנזק בעת הצורך.

אנו ממליצים לכם לשקול היטב את סוג הערובה המתאימה להבטחת קיומו של חוזה השכירות, וזאת בהתחשב בזהות הצדדים, ובאופי ההתחייבויות הנכללות בחוזה. לעיתים, נמליץ על סוגים נוספים של בטוחות – דוגמת ערבות בנקאית – אשר יספקו הגנה טובה יותר למשכיר אל מול השוכרים.

שיתוף המאמר:

Facebook
Twitter
Email
Print
דילוג לתוכן