סכסוכים במשפחה
אופי המשפט כולו השתנה עם התפתחות האוטונומיה האישית וחופש הבחירה.
השיטה הקלאסית של הכרעה שיפוטית, הולכת ומפנה מקומה לשפיטה הסדרית.
תחום המעמד האישי הוא התחום הראשון שבו נכנס השינוי האמור, שינוי אשר בעקבותיו צמחו פרקטיקות של הסדרה (כמו גישור).

מי שמעוניין להסדיר עניין מענייני המעמד האישי, חייב להכניס לשיקול הדעת וההחלטות שהוא מקבל, ידע רלוונטי בתחומים הבאים בהתאמה:
  • בע"מ 919: פסק הדין של בית המשפט העליון, אשר שינה את דיני המזונות במדינת ישראל.
  • סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג: השפעות על אופן חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין.
  • הסכמי ממון: נקודות לתשומת לב בעת עריכת הסכם ממון.
  • השתתפות ילדים: זכותם העצמאית של קטינים בפני בית המשפט, משמעותה והשפעותיה.
דילוג לתוכן