לוגו משרד עו"ד דרור מאור - הכוונה משפטית במשפחה
סכסוכים במשפחה
אופי המשפט כולו השתנה עם התפתחות האוטונומיה האישית וחופש הבחירה.
השיטה הקלאסית של הכרעה שיפוטית, הולכת ומפנה מקומה לשפיטה הסדרית.
תחום המעמד האישי הוא התחום הראשון שבו נכנס השינוי האמור, שינוי אשר בעקבותיו צמחו פרקטיקות של הסדרה (כמו גישור).

מי שמעוניין להסדיר עניין מענייני המעמד האישי, חייב להכניס לשיקול הדעת וההחלטות שהוא מקבל, ידע רלוונטי בתחומים הבאים בהתאמה:
דילוג לתוכן