לוגו משרד עו"ד דרור מאור - הכוונה משפטית במשפחה
קיבוצים ואגודות שיתופיות

חברי קיבוצים ומושבים נדרשים להסדרה משפטית הלוקחת בחשבון את מורכבות היחסים בין החבר לאגודה ואת השוני המשפטי בין האגודות.

חבר אגודה שיתופית המעוניין להסדיר את ענייני הפרט שלו חייב להכניס לשיקול הדעת וההחלטות שהוא מקבל, ידע רלוונטי בדבר השפעת תקנוני האגודה בה הוא חי, הוראות החוזים שבין האגודה ובין רשות מקרקעי ישראל, והחלטות ונהלי רשות זו – על הדין החל בענייני המעמד האישי.

דילוג לתוכן